Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ SKOCZ DO GÓRY
"Be faithful to that which exists within yourself."
Andre Gide

Młodzi po sukces

Startuje projekt „Młodzi po sukces”

 

 W nadchodzącym roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum im. Kard. S. Wyszyńskiego w Aleksandrowie skorzysta z pomocy Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Nastąpi to w efekcie skutecznego wniosku o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych. Cel naszego projektu jest zbieżny z wytycznymi nakreślonymi przez Instytucję Pośredniczącą (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie) dla części regionalnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 

Nr i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Nr i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty.

Nr i nazwa Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Nasza szkoła zrealizuje następujące dodatkowe zajęcia pozalekcyjne wspierające proces dydaktyczny dla poszczególnych grup uczniów w czasie trwania projektu od 1.09.2013r. do 30.06.2014r.:

-60h zajęć z pedagogiem

-90h zajęć obligatoryjnych z matematyki

-120h zajęć obligatoryjnych z języków obcych (po 60h j. rosyjskiego i j. angielskiego)

-120h zajęć wyrównawczych z j. polskiego

-120h zajęć wyrównawczych z matematyki

- 60h zajęć wyrównawczych z informatyki.

-150h zajęć wyrównawczych z języków obcych (60h j. rosyjski., 90h j. angielski)

-150h zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z opiniami PPP

-180h zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniami PPP

-60h zajęć matematycznych rozwijających zainteresowania uczniów.

-60h zajęć szachowych

-60h. zajęć polonistycznych rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych.

-120h zajęć przyrodniczych rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych.

-90h zajęć z języków obcych (60h j. rosyjskiego i 30h j. angielskiego) dla uczniów uzdolnionych

-30h zajęć dla uczniów uzdolnionych rozwijających zainteresowania historyczne

-60h zajęć muzyczno-wokalnych dla uczniów uzdolnionych.

-60h zajęć z przewodnikiem PTTK

-120h zajęć sportowych dla uczniów uzdolnionych (zespołowe gry sportowe).

- 4 wyjazdy narciarskie (biegowe, zjazdowe)

- 3 wycieczki rowerowe

-3 wyjazdy do placówek kultury wysokiej (filharmonia, teatr, muzeum)

Oprócz zajęć dydaktycznych nasza placówka zostanie doposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Realizacja projektu (oparta o bazę lokalową szkoły) ma przyczynić się do wzrostu nakreślonych przez UE uczniowskich kompetencji kluczowych:

  • porozumiewanie się w języku ojczystym
  • porozumiewanie się w językach obcych
  • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
  • kompetencje informatyczne
  • umiejętność uczenia się
  • kompetencje społeczne i obywatelskie
  • inicjatywność i przedsiębiorczość
  • świadomość i ekspresja kulturalna